Geef consumenten duidelijke informatie over duurzaamheid op producten


Waarom worden unfaire producten niet gelabeld met een keurmerk voor duurzaamheid

Hoe duurzaam koop jij?

We kopen massaal producten waarvan we niet weten hoe ze zijn gemaakt. Omdat betrouwbare informatie over duurzaamheid ontbreekt.

Het gevolg is dat bedrijven blijven wegkomen met unfaire en vervuilende activiteiten.

Het doel van Trade Label is dat bedrijven zich verantwoorden op de verpakkingen van hun producten – zodat jij, als consument, beter en makkelijk een bewuste keuze kan maken in de (web)winkel.


Stop de misleiding van consumenten

300 keurmerken en logo’s voor duurzaamheid zijn er inmiddels voor producten. Veel keurmerken en claims zijn echter eenzijdig, laagwaardig of onbetrouwbaar. Gelijkertijd staat op de meeste producten geen (controleerbare) informatie over duurzaamheid.

Het gevolg is dat jij en wij als consumenten bij heel veel producten geen idee hebben hoe bedrijven omgaan met mensen, dieren en milieu.

Het structurele gebrek aan transparantie in de (inter)nationale vrijemarkteconomie is de hoofdreden waarom bedrijven blijven wegkomen met het misbruiken van mensen en dieren en het vervuilen van onze leefomgeving en aarde.

Wij, consumenten worden massaal, bewust en doelgericht misleid door bedrijven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt hierover in haar Signaal 2020:

Betere keurmerken zijn noodzakelijk om duurzame keuzes te vergemakkelijken.

De ACM verzoekt daarom de wetgever (politiek en overheid) om:

  1. Strengere eisen te stellen aan bestaande keurmerken
  2. Te overwegen zelf de komst van een uniform duurzaamheidslabel te bevorderen [vergelijkbaar met het Energielabel]

Trade Label ondersteunt dit verzoek, maar vindt gelijkertijd dat wetgeving voor duurzaamheid niet achter gesloten deuren van ministeries mag worden ontwikkeld. Daarom is deze website gestart en bijgaande voorbeeldmotie geschreven.


Openbaar project

Wetgeving is noodzakelijk voor strengere eisen voor keurmerken en een uniform duurzaamheidslabel (geldend voor alle producten). Maar wat vinden consumenten, bedrijven, keurmerken, belangenorganisaties en wetenschappers/experts hiervan?

Trade Label stelt voor om alle belanghebbenden om input te vragen. De resultaten worden aangeboden aan de Tweede Kamer voor definitieve besluitvorming.

Een openbare werkwijze heeft duurzame voordelen ten opzichte van de niet-transparate werkwijze en beperkte internetconsultatie van ministeries:

  1. Waardering: Vroegtijdig informeren en betrekken van alle belanghebbenden voorkomt overrompeling, boosheid en onvrede.
  2. Blinde vlekken zichtbaar maken: Vroegtijdig om input vragen aan alle belanghebbenden, van burgers tot werkvloer, voorkomt kokervisie en dure aanpassingen achteraf
  3. Verbeteren democratie: Burgers e.a. willen beter bij de democratie worden betrokken, open werkvormen ondersteunen deze brede roep om vernieuwing
  4. Vernieuwing overheid: Voorbeeldprojecten met openbare en interactieve werkvormen zijn essentieel voor innovatie en het doorbreken van oude mindsets en werkvormen
  5. Stimuleren kenniseconomie: Openbare werkvormen stimuleren ontmoeting, netwerking, kennis delen en kruisbestuiving, en dragen daarmee krachtig bij aan duurzame oplossingen, innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Deze website (nog volop in ontwikkeling) toont een concrete opbouw hoe een openbare werkwijze voor het ontwikkelen van nieuwe wetgeving kan worden uitgevoerd.


Onderzoek & Discussie

Stop greenwashing geef consumenten macht door duidelijke informatie over duurzaamheid op verpakkingen en reclames

Moeten unfaire producten worden gelabeld?

90% van alle producten heeft geen (controleerbare) informatie over de omgang met mensen, dieren en milieu op de productverpakking en reclames.

Door dit structurele gebrek aan transparantie is het voor consumenten lastig om snel en makkelijk een duurzame keuze te maken in de (web)winkel.

Trade label zet in op een actief keurmerk voor duurzaamheid met score A t/m G (idem Energielabel) geldend voor alle producten, zie voorbeeld. Wat vind jij?

Wat vind jij wel/niet duurzaam - Omgang met mensen

Wat zijn de beste en slechtste praktijkvoorbeelden van de omgang met mensen, dieren en aarde?

Wat is wel/niet duurzaam? Trade Label vraagt het aan 1000+ consumenten, 500+ bedrijven en 100+ belangenverenigingen, keurmerken en wetenschap.

Geef je mening en voorbeelden. Alle ontvangen antwoorden worden openbaar samengevoegd tot een universeel referentiekader voor duurzaamheid, dat dient als basis voor constructieve debatten en specifieke referentiekaders per marktsegment.


Over Trade Label

Trade Label is een initiatief van Erik Koopman. Ik ben burger, consument, vader, elektrotechnicus (baan) en ontwerper van sociale innovatie (passie).

In 2003 ontwikkelde ik een actief keurmerk om producten van grondstof tot eindproduct in de winkel te volgen. Het idee was toen te groot om uit te voeren.

Nu, bijna 20 jaar later, is er weinig verbeterd. Bij mijn lokale Jumbo Supermarkt zie ik bioproducten weer uit de schappen verdwijnen. Op producten met een topkeurmerk na is (via internet) nauwelijks of geen betrouwbare informatie te vinden over de daadwerkelijke achtergrond van producten.

Dus, toen ik najaar 2020 las dat de Autoriteit Consument & Markt bedrijven opriep om een einde te maken aan misleidende informatie over duurzaamheid (oftewel: wij zijn tandloos, neem a.u.b. jullie verantwoording na 20 jaar niets doen en greenwashen) heb ik uit pure frustratie het eerste ontwerp van Trade Label weer opgezocht en ben deze website gestart.

Inmiddels heb ik, mede door de ontwikkeling van de OpenProjectMap, met daarnaast het verzoek van de ACM om wetgeving, wel een degelijke basis en duidelijke visie welke stappen te zetten.

Ik ben dus maar in het diepe gesprongen. Niets doen is geen optie. Doe mee.

Lees verder | Visie | Doelen

Doe mee

Steun dit initiatief. Jouw input en hulp is van harte welkom. Kies wat jij wilt doen.

Geef feedback

Wat vind jij van Trade Label en deze website?

Jouw feedback is belangrijk om dit initiatief te verbeteren.

Geef jouw feedback via de reacties onderaan de pagina’s of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek

Communicatie

Help mee Trade Label zichtbaar te maken en bekendheid te geven.

Ben je goed in duidelijke communicatie, eerlijke marketing en sociale media.

Meld je aan. Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Onderzoek

Trade Label start met het opzetten en uitvoeren van een openbaar belanghebbendenonderzoek en een openbare situatieanalyse.

De eerste conceptversies op deze website dienen hiervoor verder te worden uitgewerkt.

Help mee. Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Opstarten community

Ben jij goed in het aanjagen van een initiatief en het opzetten van een community.

Help mee Trade Label naar een hoog nivo te tillen.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Verbeteren website

Websites bouwen en webcontent schrijven is een vak.

Heb jij dit talent en vind je Trade Label interessant meld je dan aan.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Steun/Doneer

Actie voeren, ondersteuning vinden, nieuws volgen, artikelen schrijven en berichten posten kost veel tijd.

Wie kan hierin (financieel) ondersteunen.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.


Blog

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here