Oproep aan de Tweede Kamer

De Autoriteit Consument & Markt verzoekt de wetgever om:

  1. Strengere eisen te stellen aan bestaande keurmerken
  2. Te overwegen zelf de komst van een uniform duurzaamheidslabel te bevorderen

De vraag is:

Wie bepaalt wat fair en duurzaam is in een democratische samenleving?

Dient wetgeving voor duurzaam gedrag van bedrijven en marktketens op niet-transparante wijze door ministeries worden ontwikkeld?

Geen ontwikkeltraject achter gesloten deuren

Ministeries hebben een slechte naam opgebouwd als het gaat om in zichzelf gekeerd, niet-transparant gedrag (lees de rapporten Ongekend onrecht en Klem tussen balie en beleid).

Daarnaast is er de enorme lobby en invloed van multinationals in Den Haag en Brussel, veelal ten nadele van de samenleving en duurzame innovatie.

Strengere eisen en wetgeving voor keurmerken voor duurzaamheid behoren daarom niet achter gesloten deuren van ministeries te worden vastgesteld.

Alle belanghebbenden, inclusief burgers/consumenten en jongere generaties, dienen uitgebreid om hun input te worden gevraagd als het gaat om fair en duurzaam gedrag van bedrijven.

Opdracht door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft mogelijkheden om de rol van ministeries bij het maken van strengere richtlijnen en wetgeving anders te laten uitvoeren dan traditioneel gebruikelijk.

Twee opties voor nieuwe werkvormen:

  1. Strenge opdracht voor de minister o.g. met duidelijk omschreven kwaliteitseisen voor participatie en transparantie
  2. Het benoemen van een onderzoekscommissie voor het uitvoeren van een openbaar project met vroegtijdige participatie, (online) interactie en verregaande transparantie, zie bijgaande voorbeeldmotie.

Voordelen

Een openbare werkwijze heeft belangrijke voordelen ten opzichte van de veelal besloten werkwijze en beperkte internetconsultatie van ministeries:

  1. Informatie en inspraak vooraf: Alle belanghebbenden worden vroegtijdig geïnformeerd over en uitgenodigd voor het aanstaande beleidstraject
  2. Blinde vlekken zichtbaar maken: Beleidsmakers e.a. hebben te vaak onvoldoende binding met de praktijk en werkvloer
  3. Verbeteren democratie: Burgers e.a. willen beter bij de democratie worden betrokken, open werkvormen ondersteunen deze brede roep om vernieuwing
  4. Vernieuwing overheid: Voorbeeldprojecten met openbare en interactieve werkvormen zijn essentieel voor innovatie en het doorbreken van oude mindsets
  5. Stimuleren kenniseconomie: Openbare werkvormen dragen krachtig bij aan ontmoeting, netwerking, kennis delen, kruisbestuiving en innovatieve oplossingen

Steun de motie

Voor leden van de Tweede Kamer

Het verzoek “Betere keurmerken noodzakelijk om duurzame keuzes te vergemakkelijken” van de Autoriteit Consument & Markt voor heeft niet geleid tot actie.

Kunt u, als volksvertegenwoordiger, het verzoek nogmaals aankaarten en hierbij de bijgaande voorbeeldmotie indienen.

NB. Er zijn andere goede initiatieven voor duidelijke informatie over duurzaamheid zoals wetsvoorstellen voor gepaste zorgvuldigheid (due diligence) inzake duurzaamheid. Consumenten – de belangrijkste regulator van de markt – hebben in de (web)winkel helaas niets aan deze omvangrijke ‘paper trails’. Willen consumenten een belangrijke rol in de toename van duurzame ontwikkeling spelen dan is makkelijk en direct beschikbare informatie over duurzaamheid op producten essentieel.

Voor burgers/consumenten e.a.

Ruim 30 jaar na de eerste keurmerken voor fair trade en duurzaamheid in de jaren 80 staat op 90% van alle producten nog steeds geen betrouwbare informatie over duurzaamheid.

Zolang bedrijven en marktketens met name informatie over misstanden in de omgang met mensen, dieren en aarde mogen blijven verzwijgen dan veranderd er niets.

Het is tijd dat burgers/consumenten gericht kunnen aanspreken – door maatschappelijk ongewenste producten niet te kopen.

Help Trade Label. Stel (nieuwe) volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer op de hoogte van de voorbeeldmotie.

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here