Wat zijn de reacties van de politiek en overheid op de oproep van de Autoriteit Consument & Markt

Op deze pagina worden de reacties van de politiek en overheid geplaatst over de oproep van de Autoriteit Consument & Markt om:

  1. Strengere eisen te stellen aan bestaande keurmerken
  2. Te overwegen zelf de komst van een uniform duurzaamheidslabel te bevorderen

Reactie Staatssecretaris Mona Keijzer

Directe link naar reactie staatssecretaris.

Samenvatting

De staatssecretaris zegt niets concreets toe.

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here