Belanghebbendenonderzoek

Trade Label is opgezet als openbaar project. Participatie en transparantie staan centraal uit principe (gebrek aan transparantie is een belangrijke oorzaak voor de instandhouding van misstanden in productketens) en als voorbeeldproject voor democratische vernieuwing waarbij elke projectstap inzichtelijk en toegankelijk voor input wordt gemaakt.

Versie 0.1.2 – Open voor input

Belanghebbendenonderzoek inzake referentiekaders, keurmerken en wetgeving voor duurzaamheid.

Overzicht van belanghebbenden

Dit overzicht is een eerste conceptversie. Toevoegingen graag melden in de reacties.

Samenleving (burgers/consumenten)
 • Mensen die input geven via websites en sociale media, inclusief jongere generaties
 • Gemeentelijke en andere panels met een gewogen representatie van de samenleving
Bedrijven
Keurmerken

When you collapse an accordion item and save, it will automatically display collapsed in front end

Belangenorganisaties
 • Consumentenorganisaties
 • Mensenrechtenorganisaties
  • Amnesty International
  • Human
 • Werkgeversorganisaties
 • Werknemersorganisaties
 • Brancheorganisaties
 • Milieuorganisaties
Wetenschap

When you collapse an accordion item and save, it will automatically display collapsed in front end

Overig

When you collapse an accordion item and save, it will automatically display collapsed in front end

Vragen aan belanghebbenden

A. Wat vinden alle belanghebbenden van het verzoek van de Autoriteit Consument & Markt aan de wetgever om:

 1. Strengere eisen te stellen aan bestaande keurmerken
 2. Te overwegen zelf de komst van een uniform duurzaamheidslabel te bevorderen

B. Wat vinden alle belanghebbenden van de beperkt transparante werkvormen van ministeries bij het maken van wetgeving voor duurzaamheid?

C. Wat vinden alle belanghebbenden van het initiatief Trade Label voor het openbaar, vroegtijdig participatief en verregaand transparant ontwikkelen van (op volgorde van uitvoering):

 1. een universeel referentiekader voor duurzaamheid (met score A heel goed t/m score G heel slecht) als basis voor strengere eisen voor keurmerken en onderstaande vervolgstappen
 2. een uniform duurzaamheidslabel met score A t/m G)
 3. specifieke referentiekaders – per marktsegment – voor duurzaamheid (met score A t/m G)
 4. wetgeving voor een uniform duurzaamheidslabel geldend voor alle producten in een marktsegment

Het doel is om de reacties te peilen en te documenteren van 1000+ consumenten, 500+ bedrijven, alle keurmerken, belangenorganisaties en experts (zie bovenstaand overzicht van belanghebbenden).

Waarom een openbaar onderzoek

Duurzaamheid is een uiterst actueel thema in de samenleving en markt. Alles is tegenwoordig duurzaam (volgens marketing).

 • Wat is duurzaamheid? Welke nivo’s zijn er?
 • Wat te doen met greenwashing en de wildgroei van keurmerken?
 • Staat het gebrek aan transparantie in de markt gelijk aan het ‘recht’ om misbruik van mensen, dieren en aarde te mogen verzwijgen?
 • Is een uniform actief duurzaamheidslabel voor alle producten gewenst?
 • Hoe gaat de samenleving tegenwicht bieden aan de enorme lobby van multinationals tegen wetgeving?

Dit zijn vragen die openbaar met de samenleving en markt dienen te worden besproken. En niet door ambtenaren en expertgroepen achter gesloten deuren zoals bij traditionele wetgevingstrajecten.

Input voor situatieanalyse

Aanvullend op het belanghebbendenonderzoek ontvangt Trade Label graag:

 • uw informatie over duurzame en niet-duurzame marktomstandigheden
 • uw globale ontwerpeisen voor actieve duurzaamheidslabeling. Wat is 1 (meest fair duurzaam) t/m 9 (minst fair en duurzaam)

Graag in de reacties uw input om bovenstaande lijst en vragen aan te vullen. Bij voorbaat dank.