Ontwerpen van een toetsingskader en label voor duurzaamheid

Trade Label is opgezet als openbaar project. Participatie en transparantie staan centraal uit principe (gebrek aan transparantie is een belangrijke oorzaak voor de instandhouding van misstanden in productketens) en als voorbeeldproject voor democratische vernieuwing waarbij elke projectstap inzichtelijk en toegankelijk voor input wordt gemaakt.

Open voor input

Basisidee

Denkrichting en voorbeeld van een toetsingskader voor duurzaamheid

Uitleg toetsingskader voor duurzaam duurzaamheid mensen dieren aarde transparantie participatie Consumenten innovatie
Universeel referentiekader voor duurzaamheid

Voorbeelden van (niet-)duurzame activiteiten graag toevoegen bij de situatieanalyse.

Ontwerp uniform duurzaamheidslabel

Hoe ziet jouw lijst of ontwerp voor een uniform label voor duurzaamheid eruit?

Gewogen eindresultaat

Het doel is om de reacties te peilen en te documenteren van 100 organisaties en 1000 consumenten (zie overzicht van belanghebbenden). Het eindresultaat wordt aan de Tweede Kamer aangeboden te beoordeling.

4 gedachten over “Ontwerpen van een toetsingskader en label voor duurzaamheid”

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here