Situatieanalyse

Versie 0.1.1 – Open voor input

Deze situatieanalyse is gericht op:

 1. Het in kaart brengen van marktomstandigheden (heel goed t/m heel slecht)
 2. Het gebruik en de effectiviteit van keurmerken
 3. Vul aan in de reacties

Het doel is om de reacties te peilen en te documenteren van 1000+ consumenten, 500+ bedrijven, alle keurmerken, belangenorganisaties en experts (zie overzicht van belanghebbenden).


Onderzoek marktomstandigheden

Doe mee. Download het onderzoeksformulier. Kies een thema.

Mensen
 • Mensen algemeen (vrij naar eigen inzicht)
 • Mensenrechten
 • Arbeidersrechten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Fair trade
 • Overwerk
 • Leefomstandigheden omwonenden
 • Leefomstandigheden (seizoen)arbeiders
Dieren
 • Dieren algemeen
 • Runderen
  • Melkkoeien
  • Vleesrunderen
 • Varkens
 • Kippen
 • Overig
  • Geiten
Aarde
 • Aarde algemeen
 • Bodem
 • Water
 • Lucht
 • Klimaat
 • Biodiversiteit
 • Natuur
 • Plantages

Feedback over de opzet van het onderzoek en formulier is welkom.

Alle ingediende tabellen worden gebruikt voor deze situatieanalyse en het openbaar ontwikkelen van een universeel referentiekader voor duurzaamheid.


Marktanalyses & Onderzoek

Overzicht van bestaande keurmerken en bedrijfslogo’s

Er zijn 300 keurmerken voor duurzaamheid. Onderstaande organisaties bieden een overzicht op hun website.

Beleid NL en EU

Overzicht van Nederlandse en Europese wetgeving, controle en handhaving.

Bestaande wetgeving

 • Vul aan in de reacties.

Wetgeving in voorbereiding

3 gedachten over “Situatieanalyse”

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here