Universeel referentiekader en actief keurmerk voor duurzaamheid

Open voor input

Scores voor duurzaamheid geldend voor alle marktsegmenten

Denkrichting en voorbeeld van een universeel referentiekader voor duurzaamheid

Voorbeeld universeel en speciefiek referentiekader voor duurzaamheid
Universeel referentiekader voor duurzaamheid

Voorbeelden van (niet-)duurzame activiteiten graag toevoegen bij de situatieanalyse.

Ontwerp uniform actief label voor duurzaamheid

Hoe ziet jouw lijst of ontwerp voor een actief label voor duurzaamheid eruit?

Gewogen eindresultaat

Het doel is om de reacties te peilen en te documenteren van 100 organisaties en 1000 consumenten (zie overzicht van belanghebbenden). Het eindresultaat wordt aan de Tweede Kamer aangeboden te beoordeling.

4 gedachten over “Universeel referentiekader en actief keurmerk voor duurzaamheid”

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here