Volledig projectoverzicht

Openbaar project voor het participatief en interactief ontwikkelen van een wetsvoorstel voor een uniform duurzaamheidslabel

Overzicht van projectfasen, hoofdactiviteiten en beslisdocumenten gebaseerd op de OpenProjectMap.

Initiëren

Agendering
hoofdlijnen

Basisidee en
Uitzoeken

In uitvoering

Agendering
detaillering

Discussie en
Oproep

Open voor input

Projectdoelen
hoofdlijnen

Voornemen

Open voor input
Instemming Tweede Kamer

Projectmanagement
voorbereiding

Project start-up

Open voor input

Definiëren

Onderzoek
hoofdlijnen

Belanghebbenden
onderzoek

Open voor input

Onderzoek
detaillering

Situatieanalyse

Open voor input

Projectdoelen
detaillering

Definitieve
doelen & Kaders

Open voor input
Eindbesluit door Tweede Kamer

Projectmanagement
hoofdlijnen

Plan van aanpak

On hold

Ontwerpen

Projectmanagement
detaillering

Detailplanning

On hold

Ontwerpeisen
hoofdlijnen

Ontwerpen van een toetsingskader en label
voor duurzaamheid

(nivo 1, begrijpelijk voor burgers/consumenten,
nivo 2, juridische kaders)

Open voor input
Eindbesluit door Tweede Kamer

Ontwerpeisen
detaillering

Ontwerpen van toetsingskaders voor duurzaamheid
per productcategorie

(nivo 3, expertnivo)

On hold

Ontwerp
hoofdlijnen

Wetsvoorstel uniform duurzaamheidslabel

On hold
Eindbesluit door Tweede Kamer


Ontwikkelen

Ontwikkeling
detaillering 30%

Voorbereiding door
Tweede Kamer

On hold

Ontwikkeling
detaillering 70%

Behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer

On hold

Ontwikkeling
detaillering >85%

Stemming wetsvoorstel in Tweede Kamer

On hold

Ontwikkeling
overdracht

Stemming Eerste Kamer
Publicatie Staatscourant

On hold

Realiseren

Implementatie
voorbereiding

Start implementatie wet door ministeries en ACM

On hold

Implementatie
hoofdlijnen

Informeren
(inter)nationale markt
Opbouw organisatie

On hold

Implementatie
detaillering

Adviseren/toetsen
(inter)nationale markt
Starten organisatie

On hold

Implementatie
overdracht

Officiële inwerkingtreding van wet

On hold

Gebruiken & Beheren

Gebruiken
hoofdlijnen

Alle producten in alle (web)winkels zijn voorzien van een uniform actief label voor duurzaamheid

On hold

Gebruiken
detaillering

Controle door ACM
Melden van fraude

On hold

Nazorg

Projectevaluatie
2-jaarlijkse update

On hold

Einde project

Projectafsluiting
Archivering

On hold

Agendering

Hoofdlijnen: Basisidee
Detaillering: Discussie (in uitvoering)

Projectdoelen
Hoofdlijnen: Voornemen (open voor input)
Detaillering: Definitieve doelen en kaders (on hold)

Projectmanagement
Voorbereiding: Project start-up (open voor input)
Hoofdlijnen: Plan van aanpak (on hold)
Detaillering: Detailplanning (on hold, zie project start-up)

Onderzoek
Hoofdlijnen: Belanghebbendenonderzoek (open voor input)
Detaillering: Situatieanalyse (open voor input)

Ontwerpeisen
Hoofdlijnen: Ontwerpen van een toetsingskader en label voor duurzaamheid (open voor input)
Detaillering: Ontwerpen van toetsingskaders voor duurzaamheid per productcategorie (on hold)

Ontwerp
Hoofdlijnen: Wetsvoorstel uniform duurzaamheidslabel (on hold)

Ontwikkelen
Detaillering 30%: Officiële voorbereiding wetsvoorstel
Detaillering 70%: Behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer
Detaillering >85%: Stemming wetsvoorstel in Tweede Kamer
Overdracht: Stemming wetsvoorstel in Eerste Kamer en publicatie wetsvoorstel in Staatscourant

Implementatie
Zie roadmap in vorige tabblad

Gebruiken en Beheren
Zie roadmap in vorige tabblad

Het open projecten protocol is een kwaliteitsrichtlijn voor:

  • co-creatie
  • open innovatie
  • burgerparticipatie
  • multistakeholderparticipatie
  • open overheid
  • organisatie 3.0

Het open projecten protocol is een samenvoeging van de open projectmap en open procesmap aangevuld met een korte toelichting.

Voor bestuurders

Organisatorische innovatie en transitie is te realiseren door steeds meer nieuwe projecten op een nieuwe en open wijze uitvoeren. De kortste weg is bij het volgende project in de opdracht verwijzen naar het open projecten protocol als basis voor projectuitvoering.

De voordelen van het open projecten protocol zijn:

  • direct toepasbaar via een korte verwijzing in de projectopdracht
  • de benodigde sociale media tools zijn breed beschikbaar (geen dure ict nodig)
  • hetzelfde werk doen met dezelfde mensen op een meer interactieve en transparante wijze (geen reorganisatie nodig)
  • meer transparantie maakt bottlenecks in uw organisatie snel zichtbaar

https://openprojectmap.org/tools/open-projecten-protocol/

Plaats een reactie

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here