Wetsvoorstel uniform duurzaamheidslabel

On hold

Waarom een wetsvoorstel?

Bedrijven met slechte arbeidsomstandigheden, vervuiling en andere unfaire en niet-duurzame activiteiten in de productketen gaan informatie hierover niet vrijwillig melden aan consumenten. Door dit structurele gebrek aan transparantie worden deze activiteiten in stand gehouden.

De praktijk leert dat zelfregulatie van de markt en vrijwillige keurmerken nauwelijks invloed hebben om unfaire en niet-duurzame activiteiten van bedrijven te stoppen.

Verplichte duurzaamheidslabeling per productcategorie is noodzakelijk om de huidige status quo te doorbreken. Wetgeving hiervoor is het enige effectieve middel.

Basisidee

Uitleg toetsingskader voor duurzaam duurzaamheid mensen dieren aarde transparantie participatie Consumenten innovatie

Na het ontwikkelen van specifieke toetsingskaders voor duurzaamheid is wetgeving pas mogelijk.

UItvoeringscheck

Het starten met wetgeving voor een uniform duurzaamheidslabel voor 1 of 2 productcategorieën zorgt ervoor dat veel kan worden geleerd. Waardoor wetgeving voor nieuwe productcategorieën beter en makkelijker kan worden geïmplementeerd.