Over

Trade Label is een initiatief van Erik Koopman – vader, elektrotechnicus en ontwerper van concepten voor sociale innovatie.

Hoe kan ik, als consument, bijdragen aan een betere en duurzame wereld als ik in een (web)winkel zelden kan achterhalen of een product fair en duurzaam is geproduceerd?

Waarom dit initiatief

Loesje wouldn't it be more logical to label the unfair products

In 2003 werd ik door deze Loesje-poster geïnspireerd om een keurmerk te ontwerpen waarmee producten van grondstof tot winkel zijn te volgen.

Nu, bijna 20 jaar later, las ik dit nieuwsbericht “ACM doet oproep om einde te maken aan misleidende informatie over duurzaamheid“.
Uit pure frustratie over zoveel tijdverspilling door de veelvuldig falende zelfregulatie van de markt heb ik mijn ontwerp weer opgezocht en dit artikel geschreven.

Deze website ben ik gestart omdat ik vind dat strengere eisen voor keurmerken openbaar moet worden ontwikkeld en niet ‘ouderwets’ achter gesloten deuren mag worden behandeld (waar het kapot wordt gelobbyd door multinationals e.a.).

Conceptontwerp Trade Label

Als consument wil ik graag in een oogopslag zien welk product het meest fair en duurzaam is.

Dit conceptontwerp heb ik daarvoor in 2003 gemaakt. Het concept dient nu als inspiratie voor dit openbare project.

Het conceptontwerp is een actief keurmerk dat producten beoordeeld op vier kernpunten voor fair trade en duurzaamheid:

 1. grondstofwinning en omgang met mensen
 2. grondstofwinning en omgang met de aarde
 3. productie en omgang met mensen
 4. productie en omgang met de aarde

De laagste scores van de vier kernpunten dienen verplicht op de verpakking, facturen en reclames van producten worden weergegeven – waardoor bedrijven worden aangemoedigd om mee te doen aan een race to the top i.p.v. de huidige race to the bottom.

Voorbeeld van de opbouw van de laagste score in de marktketen:
TL-34xx = score marktpartij 1 (grondstofwinning)
TL-25xx = score marktpartij 2 (grondstofwinning)
TL-xx25 = score marktpartij 3 (productie)
TL-xx33 = score marktpartij 4 (productie)
————
TL-3535 = score op product, factuur en reclame

Voor de (door)ontwikkeling van een actief keurmerk is veel kenniswerk zelflerend te maken door het gebruik van wiki’s en andere vormen van openbaar samenwerken.

De controle op fraude en vervalsing van het label kan zelflerend en zelfregulerend worden gemaakt door:

 1. het eenvoudig kunnen indienen en het openbaar evalueren en publiceren van fraude
 2. bij misstanden inzake mensen, dieren en milieu de marktketen gaan volgen
 3. het verplichten van het terughalen van producten door bedrijven voor herlabeling bij fraude in de marktketen (waarvoor bedrijven zich contractueel gaan indekken om onkosten te voorkomen)
 4. strafrechtelijke vervolging van directies en andere betrokken deelnemers bij fraude
 5. hoge boetes (bijv. 50% van omzet product)

Dit conceptontwerp geeft een idee wat mogelijk is voor zowel een toetsings-/referentiekader en een actief keurmerk voor duurzaamheid.

Er zijn ook hele andere opties mogelijk zoals het Energielabel of het conceptontwerp hieronder. Het doel van deze website is om alle opties voor een uniform actief keurmerk voor duurzaamheid te bekijken.

TradeLabel-conceptontwerp

Openbaar project

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept in het Signaal 2020 de politiek en overheid op om:

 1. Strengere eisen te stellen aan bestaande keurmerken
 2. Te overwegen zelf de komst van een uniform duurzaamheidslabel te bevorderen

Als burger, consument en ontwerper van sociale innovatie ben ik van mening dat beide punten niet achter gesloten deuren mogen worden behandeld.

Deze website biedt de politiek en overheid een voorbeeld hoe deze democratische vernieuwing kan worden opgepakt en uitgevoerd

Zie Openbaar project voor een vroegtijdig openbare en participatieve aanpak.

Doe mee

Ik ben met hart en ziel in het diepe gesprongen, wetend dat ik niet echt goed ben in communicatie en ondernemen. Maar nogmaals 20 jaar wachten op duidelijke informatie over duurzaamheid op producten is een enorme blokkade voor duurzame ontwikkeling wereldwijd. Nu is het tijd voor actie.

Doe mee. Vraag of kies zelf wat jij wilt doen.

Warme groet, Erik Koopman